GARDEN EXPO


PODKARPACKIE TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZMIANA DATY 2023

G2A ARENA


dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania z zakresu roślinności terenów niezurbanizowanych oraz przekształceń krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Członek Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Z zamiłowania grafik komputerowy.

Visit Us On YoutubeVisit Us On Facebook